בגרות מעבדה בפיזיקה


מזה שנים רבות מבצעים בתי ספר מירושלים ומחוצה לה את ההכנה לבחינת הבגרות ואת הבחינה עצמה, אצלנו במעבדות. ביצוע ההכנה למעבדות במהלך לימודי הפיסיקה או במרוכז בכתה י"ב לקראת הבחינה, מסתייע בחניכת המדריכים המעולים שלנו.

נשמח למסור פרטים נוספים לפי הצורך. 

 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178