אופטיקה פיזיקאלית

ניסויים באופטיקה פיזיקאלית

 

 

  • חוק מאלוס -ניסוי זה ממחיש את תופעת הקיטוב. הקשר בין עוצמת האור לשדה החשמלי ממנו הוא מורכב ניתן להבנה בהסתמך על תוצאות הניסוי.

 

  • אופטיקה גיאומטרית בגלי מיקרו - בניסוי זה אנו בודקים תופעות המוכרות מתחום האופטיקה הגיאומטרית בקרינת מיקרוגל ובודקים התקיימותן של תופעות של התאבכות בו בזמן

 

 

  • ניסוי בהולוגרמות- במהלך הפעילות נצלם ונפתח הולוגרמות. ננסה להבין באמצעות מצגת והדגמות את העקרונות הפיסקליים עליהן מבוססת ההולוגרמה.

 

 

הדגמות באופטיקה פיזיקאלית

 

     התאבכות

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178