אופטיקה גיאומטרית

ניסויים באופטיקה גיאומטרית:

החזרה ממראות .

  • עצם ודמות בעדשה דקה - נושא ההדמיה מומחש ומובן באופן כמותי באמצעות הניסוי . נדון בדמות ממשית ומדומה בהתייחס למרחק מוקד העדשה והשפעתו על ההגדלה, היפוך הדמות, ומיקומה.

עצם ודמות בעדשה דקה

  • חוק סנל  - שבירה, החזרה פנימית מלאה, ונפיצה - כל התופעות הללו יהפכו למוכרות ואולי אף מובנות יותר .באמצעות הניסוי הקלאסי המשתמש בעדשה חצי גלילית לאישור חוק סנל.

חוק סנל .

 

 

הדגמות באופטיקה גיאומטרית:

 

 

     מהלך קרניים                                      החזרה פנימית מלאה                                      הדמיה