חדשות

הכרות עם החקר: תכנית חדשה למעבדות הכרות בבלמונטה תשע"ח

ספטמבר 13, 2017

תכנית מעבדות ההכרות בבלמונטה משנה פניה

הכרות עם החקר

החל משנת הלימודים תשע"ח יוצעו במסגרת התוכניות לכתות ט' שני מסלולים שיסייעו בשילוב פעילויות המעבדה ברצף ההוראה.

פרוטוקולים למעבדות

ספטמבר 1, 2017
פרוטוקולים שאינם מופיעים באתר, יועלו בהקדם האפשרי. לקבלת הפרוטוקולים יש לפנות לרכזת התחום.