פיסיקה לחטיבת ביניים

מעבדות פיסיקה לחטיבת- ביניים

 

מעבדות ההיכרות עם הפיסיקה מיועדות לתלמידי כתות ט ללא דרישה בידע קודם. הפעילויות תוכננו במטרה לחשוף את התלמידים לעולם התופעות בו עוסקת הפיסיקה. החשיפה למקצועות הנלמדים לבחינת הבגרות בפיסיקה, יעזרו לתלמידים לקבל בבוא הזמן החלטה מבוססת יותר לגבי האפשרות של בחירה בפיסיקה כמוקצוע מורחב לבגרות.

הנושאים בהם נעסוק הם  : מעגלים חשמליים, תופעות אופטיות, הדגמות הקשורות לנושא הלחץ בתחום המכניקה , התרמודינמיקה, הגלים ועוד.

ניסוייים ומערכים:

מעגלים חשמליים בסיסיים

  • תופעות באופטיקה גיאומטרית - בפעילות זו יגלו התלמידים את התנהגויות האור : החזרה ושבירה ונפיצה. נבחן את התופעות בניסוי ונדגיש את הקשר לחיי היום יום.

תופעות באופטיקה גיאומטרית

 

  • הדגמות בנושא לחץ -      חוק ברנולי עם כדור פינג- פונג                            מעבר קול בוואקום
                                                                          

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178