חקר ט'

תוכנית החקר לכיתות ט'

 
מסלולי החקר:
 
מסלול החקר הכתתי - במסגרת זו, תגיע הכתה עם המורה למפגש אחד, לפעילות פותחת חקר. במפגש זה תבצע הכתה ניסוי חקר בנושא שיבחר ע"י המורה מתוך רשימה הכוללת נושאי חקר המפורטים בהמשך משלושה תחומים: ביולוגיה, כימיה ופיסיקה. כיתות מצטינים תוכלנה להגיע לשני מפגשים: מפגש ראשון לימוד שיטות בתחום שיבחר ומפגש שני בו יבוצעו ניסויים שתוכננו ע"י המורה ותלמידיו באותו נושא.
 
מסלול המצוינות - במסגרת זו תגענה קבוצות נבחרות של תלמידים מבתי הספר לפעילות חקר פתוח בנושאים שונים שיועלו ע"י התלמידים. קבוצות אלה תגענה למספר מפגשים עפ"י הצורך בימים ייעודיים ("ימים פתוחים לחקר") שיקבעו מראש וילוו בכל שלבי החקר המדעי ע"י צוות מרכז בלמונטה.

 

 אנו שמחים להודיע שגם בשנת הלימודים תשע"ו תוכלנה קבוצות תלמידים מירושלים והמחוז להגיע לבצע מעבדות הכנה לחקר ט'.

טרם נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז

 

חקר בכימיה
 

מעבדות חקר הנן מעבדות בהן מושם דגש על מיומנויות חשיבה, וזאת בנוסף לידע ולהבנה אשר נרכשים בכל הסוגים השונים של המעבדות. למעבדת חקר שלושה חלקים עיקריים:

  1. שלב הטרום חקר

  2. שלב החקר

  3. ושלב הפוסט חקר

בשלב הטרום חקר מכירים התלמידים את המערכת, והתופעה אותה יחקרו. בשלב זה מבצעים התלמידים, למעשה, ניסויי מן הסוג המאשר: הם עובדים לפי הוראות ברורות ומקבלים מידע על התופעה ועל המערכת והמכשור הקשורים במדידת התופעה. לאחר הכרת המערכת מעלים התלמידים שאלות שמעניינות אותם, בוחרים שאלה אחת אותה יחקרו בשלב החקר, ומשערים השערת מחקר (תשובה הגיונית לשאלת החקר). התלמידים מתכננים ניסוי חקר, ומזמינים את כל הציוד והחומרים הדרושים להם לשם החקר. בשלב החקר מבצעים התלמידים את ניסויי החקר שתכננו בעצמם, ובודקים האם הניסוי מאשש או מפריך את השערתם. בשלב האחרון מעלים התלמידים שאלות נוספות המסקרנות אותם בעקבות הניסוי שביצעו, ומבצעים רפלקציה על תהליך הניסוי, ועל דרכי החשיבה שלהם.
מעבדות החקר מותאמות לתוכנית החדשה.

 

נושאי החקר:
  • מהירות תגובה
  • זיהוי דבש 
  • זיהום אויר
 
 
חקר בפיזיקה
 

במעבדות החקר יחוו תלמידי כיתות ט התנסות עם תהליך עבודת החקר: הבנת שאלת החקר, גורמים משפיעים, משתנה תלוי ובלתי תלוי, ניתוח התוצאות דרך גרפים וטבלאות והסקת המסקנות. עבודת החקר נעשית בחלוקה לקבוצות של 2-4 תלמידים ונעשית בליווי אינטנסיבי של המדריכים לצורך הטמעת שלבי העבודה הנדרשים בחקר. במהלך העבודה אנחנו מעודדים לחקור תופעות סביבנו ונותנים את האפשרות לשאול שאלות נוספות ולנסות רעיונות חדשים בניסוי.

נושאי החקר:

  • חקירת אנרגיית התנועה ואנרגיית גובה
  • חקירת התפקוד האופטי של העין
  • חקר בנושא לחץ
 
 
חקר בביולוגיה 
 

ניתן לבצע פעילויות חקר לכיתה ט', במגוון נושאים ובתיאום עם צוות בלמונטה. החקר מתקיים במתכונת של חקר כיתתי. לתלמידים מצטיינים ובעלי מוטיבציה גבוהה במיוחד ניתן להגיע לפעילויות חקר פתוח במגוון נושאים, ע"פ בחירת התלמידים.

 

נושאי החקר:

 

 

 
 
 
הרשמה לפעילויות לתיאום מועדים לפעילות החקר
יש להתקשר לגב' ליגל שרביט  בטלפון 02-6584161 או לשלוח הטופס למייל  belmonte@savion.huji.ac.il