מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
   
לתיכונים וחטיבות ברחבי הארץ: האוניברסיטה העברית מגיעה אליכם: הרצאות לשנת הלימודים תשע"ו

הקדימו להזמין הרצאות אקדמיות ללא תשלום

לרכזי המגמות
מדע בקטנה
חוקרים בתנועה
מגדילים ראש

לרכזים החברתיים
מנערים את השוק

 


 

 

 

 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים