מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

יום עיון למורי הביולוגיה – התנהגות: מרמה מולקולרית לרמת האורגניזם
יום א' 13 בדצמבר 2015, א' טבת, תשע"ו
אולם קנדה, קמפוס ספרא, גבעת רם, האוניברסיטה העברית , ירושלים
בחסות מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המח


שעהמרצהנושא
9:00-9:30      התכנסות ורישום
9:30-9:45      ברכות
9:45-10:45    פרופ' חרמונה שורק "עמעמים חכמים" (מולקולות מיקרו- RNA) בפסיכיאטריה הביולוגית
10:45-11:45  פרופ' ליאון דעואל הגולגולת השקופה: שיטות לדימות מוחי תפקודי בבני אדם
11:45-12:15  הפסקה
12:15-13:15  פרופ' מירב אחישר רכישת קריאה כדוגמה לתהליך רכישת מיומנות - הבסיס העצבי והקוגניטיבי
13:15-14:15  פרופ' יונתן לוינשטיין הקשר בין פלסטיות סינפטית ללמידת חיזוק - גישה חישובית

 

 

 

 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים