מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
 
 
 
החלה הרשמה למעבדות לכיתות ט'- יב' לשנה"ל תשע"ו:
 
 
 
לכיתות ט': טופס הרשמה להיכרות עם המדע
 
 
 
פיזיקה: silvanav@savion.huji.ac.il
 
כימיה:noase@savion.huji.ac.il
 
ביולוגיה:noao@savion.huji.ac.il
 
 
 
 
 
במעבדות בלמונטה ניתן לבצע גם מעבדות חקר בכימיה, וחקר בביולוגיה ובביוטכנולוגיה (ביוחקר וביוטק וחקר לט' ). 
 
 
 
 
 
 
 
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים