מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
מעבדות ההיכרות עם הפיסיקה מיועדות לתלמידי כתות ט ללא דרישה בידע קודם. הפעילויות תוכננו במטרה לחשוף את התלמידים לעולם התופעות בו עוסקת הפיסיקה. החשיפה למקצועות הנלמדים לבחינת הבגרות בפיסיקה, יעזרו לתלמידים לקבל בבוא הזמן החלטה מבוססת יותר לגבי האפשרות של בחירה בפיסיקה כמוקצוע מורחב לבגרות.
הנושאים בהם נעסוק הם  : מעגלים חשמליים, תופעות אופטיות, הדגמות הקשורות לנושא הלחץ בתחום המכניקה , התרמודינמיקה, הגלים ועוד.
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים