מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
יום הפעילות הממומלץ בפיסיקה מודרנית כולל ניסוי מהרשימה והדגמה הנוטעת ניסויים קלאסיים ברקע ההיסטורי המתאים :
נראה את התופעות והניסויים :
חוק סטוקס, לומיניסנציה, קרינת עצירה, פליטה תרמיונית, מערכת יחס מטען למסת אלקטרון, שפופרת גייגר, מערכת ניסוי מיליקן, דיפרקציה של אלקטרונים. נכיר דמויות רכמו פרדיי, רתרפורד, הרץ ועוד... 
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים