מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

תופעות גליות הופכות יותר ויותר לחלק משמעותי מעולמנו כמו גם מאופן בו אנו תופסים ומסבירים את הטבע.היעדר אינטואיציה של התלמידים לגבי תופעות אלו מקשה על הבהרת חשיבותן ופשטותן של התופעות. באמצעות ניסויים מרתקים והדגמות מפתיעות אנו מצליחים לקנות לגלים מקום משמעותי בתפישת הטבע בקרב התלמידים. 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים