מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

נושא החשמל נתפס בעיני תלמידים רבים, ובצדק, כחשוב מבחינת האפליקציות המעשיות והטכניות שלו. באצעות ניסוים והדגמות, אנחנו משתדלים להראות את האספקטיםהתייאורטיים וגם המעשיים של תחום ידע זה. הניסויים בחשמל מיועדים בעיקר לתלמידי כתה יב' כליווי ללמידה וכניסויים לבגרות במעבדה.  אנו משתמשים בכלים הניסויים ( סוללה, נורה, חוטי חשמל, מדי זרם ומתח ועוד) של מעבדת החשמל, גם כדי לחשוף תלמידי כתות ט' לתופעות חשמליות ולשיטה הנסיונית המדעית. 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים