מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
לימוד האופטיקה מתבצע על פי רוב בכתה י' ומשמש כמקרה בוחן עבור התלמיד בהחלטתו האם להמשיך בפיסיקה. ההמחשה של התופעות באמצעות מעבדות והדגמות מהווה נדבך חשוב בתפישתו את הפיסיקה כמקצוע המקנה לנו אחיזה בעולם התופעות והחושים.
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים