מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
פעילות מחלקת הפיסיקה מתחלקת למספר אופני פעולה :
 
1. תמיכה בלימודי הפיסיקה הניסויית לתלמידי תיכון במקביל ללימודי התיאוריה באמצעות ניסויי   תלמיד והדגמות, המשפרים את האינטואיציה הפיסיקאלית,  ואת  מאגר כלי העבודה של התלמידים.
2. הכנה וביצוע של יחידת המעבדה לבגרות בפיסיקה.
3. מעבדות העשרה מעניינות הממשיכות גם מעבר לחומר המוכתב בתוכנית הלימודים.
4. פעילויות היכרות עם תלמידי חטיבת הביניים וחשיפתם לתחומי הפיסיקה הנלמדים בתיכון.
 
 
 
 
 
 
 
 סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          02-6584178            

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים