מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
קורס החקר לבנות מצטיינות ממזרח ירושלים
 
החל משנת 2006 מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה מקבל  תלמידות מצוינות ממזרח ירושלים, לתקופה של שנתיים, אשר במסגרתן התלמידות מבצעות מגוון ניסויים מדעיים  מעניינים בדרך של גילוי וחקר, המועברים על ידי סטודנטיות וסטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטה.
במהלך השנה הראשונה נחשפות התלמידות לשיטות החקר המדעי  וליסודותיו דרך ניסויים מדעיים בכל ענפי המדע: כימיה , פיזיקה, ומדעי החיים.
 
במסגרת הפרויקט אנו מבקשים לפתח את מיומנויות החקר ואת החשיבה המדעית אצל התלמידות, כך שיוכלו להתמודד עם  מחקר ברמה אקדמית. בנוסף, הקורס מותאם לתכנית הלימודים הפלסטינית, ונועד להשלים ולהעמיק את הידע הנרכש  בבתי הספר, ליישמו בעבודה מעשית במעבדה , ולחדד את  הקשר בין הביולוגיה והכימיה – שני תחומים הנלמדים בבתי הספר בנפרד .
 
מבנה התכנית והיקפה
 

בחלקה הראשון של התכנית מתקיימים כחמישים מפגשים בני שעה וחצי כל אחד. המפגשים משלבים בין  נושאים מדעיים בשיטות של חקר וגילוי. במסגרת מפגשים אלה, התלמידות מתרגלות ומפתחות חשיבת חקר אשר תסייע להן בשלבי המחקר המדעי של תצפיות מדעיות, ניסוח שאלות חקר , תכנון ניסויים, ניתוח תוצאות, דיון והסקת  מסקנות.

בחלקה השני של התכנית מתקיימים שניים עשר מפגשי חקר בקבוצות מחקר מצומצמות. התלמידות מחולקות לקבוצות בנות שתיים עשרה בנות. כל קבוצה   מבצעת מחקר מדעי בהנחיית  סטודנט לתואר שלישי בכימיה, ביולוגיה, פיזיקה או ביוכימיה. בכל קבוצה פועלות ארבע קבוצות מחקר שונות (בנות 3 תלמידות) הבוחנות היבט אחד של נושא המחקר.   בסיומו של הפרויקט מציגה כל תת קבוצה את תוצאות המחקר שלה באמצעות פוסטר ומצגת.

 
במהלך התכנית כולה מתקיימים מפגשים עם חוקרים מהאוניברסיטה.
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים