מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
תכנית מצוינות לבנות ממזרח ירושלים
 
מטרות התכנית
 
בחברה הערבית המסורתית, נשים בעלות כישורים לא תמיד יכולות לממש את מלוא הפוטנציאל שלהן. החברה המסורתית איננה מעודדת נשים לקידום קריירה עצמאית באופן כללי, וקריירה אקדמית בפרט. המסר המועבר לנשים הוא שתפקידן העיקרי הוא לבנות משפחה ולטפח את הבית, ומכאן ישנו עידוד  להתחתן ולהביא ילדים בגיל צעיר מאוד. מערכת החינוך מכוונת לחשיבה מובנית, ללא העלאת ביקורת ושאלות, ולפיכך אין למידה של חשיבה ביקורתית או יצירתית.
 
תכנית המצוינות לבנות ממזרח ירושלים מציבה לה למטרה לחזק את הבטחון העצמי של הבנות המשתתפות בתכנית, ולעודד חשיבה ביקורתית ויצירתית. מבנה התכנית ותכנית הלימודים חושפים את הבנות להלך הרוח של הלימודים באקדמיה, ומבקשים לעודד אותן להמשיך בלימודים אקדמאיים לאחר סיום התיכון. חשיפה של הבנות לחשיבה ביקורתית, חיזוק הבטחון העצמי שלהן וחשיפה ללימודים אקדמאיים, יובילו לבנייה של קבוצת מנהיגות אשר תסחוף אחריה את החברה הערבית כולה.
 
איתור ומיון הבנות לתכנית
 
התלמידות עוברות שלושה שלבים של מיונים, בסופם מתקבלות לתכנית חמישים בנות.
  • בשלב ראשון – ממליצים בתי הספר על תלמידות מצטיינות.
  • בשלב שני – נערך מבחן פסיכומטרי לבנות עליהן המליצו בתי הספר.
  • בשלב השלישי נערכים ראיונות אישיים, מהם נבחרות הבנות המתאימות ביותר לתכנית.
 
מבנה התכנית
 
התכנית תלת שנתית (במהלך כיתות י' – יב'), והיקפה שש שעות שבועיות המרוכזות ביום לימודים אחד במרכז המעבדות ע"ש בלמונטה, בקמפוס גבעת רם. הבנות מקבלות שיעורים בשלושה תחומים: העצמה נשית ואישית, לימודי עברית ולימודי מדעים (בעיקר למידת חקר).
 
מדדים להערכה של התכנית
 
מדדים קצרי טווח
* מספר הבנות המסיימות את התכנית בהצלחה.
* מספר הבנות המועמדות ללימודים באקדמיה.
* מדד הצלחה בלימודים אקדמיים: מספר הבנות המסיימות לימודים לתואר, ומידת ההצלחה של בנות אלה.
 
מדדים ארוכי טווח
* המקצוע הנבחר על ידי הבנות לתעסוקה.
* מידת המעורבות הקהילתית של בוגרות התכנית.
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים