מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
קורס ההכנה ללימודים באקדמיה לתלמידי כיתות ח' ו- ט'
 
למידה באקדמיה שונה בתכלית מלמידה בתיכון, והיא מחייבת קיומן של מיומנויות אשר בלעדיהן הסיכוי להצלחה קטן. במסגרת קורס ההכנה נרכשות מיומנויות אלה דרך למידה של נושאים נבחרים במקצועות מדעיים שונים. בנוסף למיומנויות הנלמדות, קורס ההכנה מתייחס גם להיבט הרגשי, וחלק מהשיעורים מוקדשים להתמודדות הנפשית והרגשית לה נדרש התלמיד.
הקורס נמשך ארבעה סמסטרים (שנתיים) בהתאם ללוח האקדמי. המפגשים מתקיימים אחת לשבועיים. אורכו של כל מפגש שלוש שעות (ארבע שעות הוראה).  בסיומו של כל סמסטר מתקיימת בחינה מסכמת אשר מטרתה לבחון את מידת ההתקדמות של תלמידי הכיתה, כמו גם לקבוע את המשך הפעילות בתכנית עבור כל תלמיד ותלמיד.
 
עיקרי הנושאים המועברים בקורס
 
  1. קריאה מדעית בעברית ובאנגלית – יכולות ניתוח טקסט, יכולות זיהוי משפטי מפתח ורעיונות מרכזיים.
  2. כתיבה מדעית בעברית ובאנגלית – יכולות סיכום וכתיבת תקציר, יכולות ביצוע אינטגרציה של מידע ממקורות שונים, כתיבה של תוצאות ניסויים, תרגול כתיבת בבליוגרפיה.
  3. חשיבת חקר – זיהוי המרכיבים הייחודיים לחשיבת חקר, פיתוח חשיבה יצירתית, יכולת שאלת שאלות, זיהוי תופעות, העלאת השערות, הסקת מסקנות, מתן פרשנות לתוצאות.
  4. חשיבה ביקורתית – פיתוח היכולת לבקר תוצאות, פרשנות ומסקנות של ניסויים מדעיים שונים.
  5. אופן הצגת המידע המדעי – התמודדות עם מאמרים מדעיים מקצועיים, הרצאות ככלי להעברת מידע.
  6. למידה עצמית – פיתוח ותרגול היכולת ללמוד באופן עצמאי ממקורות מידע שונים נושאים חדשים.
  7. ארגון זמן – מתן כלים לארגון יעיל ונכון של הזמן.
  8. התמודדות עם מתח ולחץ – מתן כלים להתמודדות.

 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים