מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
כיתת המחקר במדעי הטבע (הכיתה לכתיבת עבודות גמר בנושאים מדעיים)
 
כיתת המחקר מאפשרת לתלמידיה להשתלב באחת ממעבדות המחקר של האוניברסיטה העברית, ולבצע מחקר מדעי אקדמי אישי, אשר יוגש כעבודת גמר בהיקף של 4 או 5 יח"ל. המחקר מתבצע על ידי התלמיד במעבדת המחקר, בהנחיית סטודנט מחקר בעל תואר שני (M.Sc) ומעלה.

בנוסף לעבודת התלמידים עם המנחים במעבדות, יתקיימו במסגרת פעילות הכיתה מפגשים אישיים וכיתתיים עם רכזת התכנית במעבדות בלמונטה. מטרת מפגשים אלה לסייע לתלמיד בהתמודדות עם קריאה מדעית, עם עיבוד וניתוח התוצאות ועם תהליך הכתיבה.

 

במסגרת כתיבת עבודת מחקר אישית מפתח התלמיד מיומנויות במגוון תחומים: קריאה מדעית, כתיבה מדעית, יכולת לבצע אינטגרציה של מידע, ביצוע מחקר, עיבוד תוצאות, ניתוחן והסקת מסקנות. עבודת הגמר מתבצעת על ידי התלמיד בתחום דעת הנבחר על ידי התלמיד מתוך עניין וסקרנות. נושא העבודה אינו חייב להיות קשור לנושאים הקוריקולריים בתחומי הדעת השונים, ובכך מתקבלת הרחבת הידע, כמו גם חיזוק המוטיבציה ללמידה עצמאית. אין ספק כי למידה מתוך עניין משפרת את הישגי התלמידים ומהווה קרקע נוחה לפיתוח מיומנויות שונות אשר לא נרכשות במסגרת בית הספר.

"הכנת עבודת הגמר היא בבחינת שיאו של תהליך החינוך וההתנסות הלימודית.היא מאפשרת התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת  ועיסוק בסוגיה ,שהיא מעבר לנלמד בבית-הספר ובתכנית הלימודים והבחינות הרגילה. הכנתה מבוססת על ידע מדעי עדכני ,דרכי מחקר ועבודה מדעיים.הכנתה היא בליווי והדרכה של חוקרים ואנשי מדע.העבודה היא ביטוי ליכולתו המצוינת של התלמיד,לידע ולכלים שרכש ולהתנסויותיו הלימודיות המגוונות." (מתוך אתר הפיקוח על עבודות הגמר במשרד החינוך)
 
הגשת עבודת גמר לבגרות
 

עבודות גמר יכולות להיות מוגשות באחת משתי צורות:

עבודה שאינה צמודה – במסגרתה מבצע התלמיד מחקר בתחום שאיננו נלמד על ידו בבית הספר. עבודה כזו מזכה את התלמיד המגיש אותה ב- 4 יח"ל.

עבודה צמודה – במסגרתה מבצע התלמיד מחקר בתחום שנלמד על ידו בבית הספר, והעבודה מחליפה את חובת ההבחנות בבחינת הבגרות באותו מקצוע. עבודה כזו מזכה את התלמיד המגיש אותה ב- 5 יח"ל.

הגשת העבודה נעשית דרך בית הספר בו לומד התלמיד, ועליה לעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך. עבודת המחקר מתחילה בתחילת כיתה יא' ונמשכת עד אמצע כיתה יב'. על התלמידים להגיש את העבודה באמצע כיתה יב'. העבודות נבדקות על ידי אנשי מקצוע המומחים לתחום, והתלמיד נבחן בעל פה בנוסף להגשת העבודה הכתובה.
 
למי מתאימה הכיתה
 

כיתת המחקר מתאימה לתלמידים מצטיינים הלומדים מקצוע מדעי בבית הספר (ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, מתמטיקה), ומעונינים להרחיב ידיעותיהם בתחום המסקרן אותם. התלמידים נדרשים להקדיש מזמנם הפנוי ללמידה של נושא המחקר שלהם, לביצוע המחקר במעבדה, ולסיכום המחקר בעבודה הכתובה. כמו כן מחויבים התלמידים להיות שותפים למפגשים הכיתתיים התומכים בביצוע המחקר.

 
העלות השנתית להשתתפות בכיתת המחקר: 1000 ₪.
 
 

 

 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים