מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
גנטיקה:
 
 
רשימת המעבדות:
 
 
 
 
 
 
 
הנדסה גנטית:
 במעבדה זו התלמידים לומדים להכיר שיטות עבודה מגוונות בהנדסה גנטית הכוללות:
1. הפקה ובידוד פלסמיד מחיידקים.
2. טרנספורמציה של חיידקים קומפטנטים עם הפלסמיד שבודד.
3.שימוש במצעים בררננים (סלקטיביים) ומבחינים (אינדיקטיביים) לבידוד וזיהוי החיידקים שעברו טרנספורמציה.
4. חיתוך DNA (הפלסמיד) באנזימי רסטריקציה.
5. הרצת דגימות הפלסמיד בג'ל- אלקטרופורזה.
 
משך המעבדה כ 4-4.5 שעות.
 
רקע נדרש: "גנטיקה", יהודית עתידיה, 2004, עמ' 272, 240, 255.
 
הורדת פרוטוקולים וחומר רקע:
 
 
 הנדסה גנטית - גירסא מקוצרת:
 
- מעבדה מקוצרת בהנדסה גנטית. במעבדה זוהתלמידים מקבלים פלסמיד מבודד, ומבצעים טרנספורמציה של חיידקים קומפטנטים, תוך שימוש במצע בררני מבחין (סלקטיבי, אינדיקטיבי).
 
במעבדה זו ניתן לשלב את הפעילויות הבאות:
- שימוש בפרוטוקול פשוט להפקת DNA מתאי לחי של התלמידים.

- הרצת DNA בג'ל- אלקטרופורזה.
 
משך המעבדה: כ 2-2.5 שעות

 
 
הורדת פרוטוקולים וחומר רקע:
 
 
 
אבחון טרום השרשה בעזרת PCR:
במעבדה מודגם תהליך האבחון הנעשה לזוג הורים, לצאצאיהם ולתא אחד מן העובר העומד להיות מושרש ברחמה של האם.
סיפור הרקע: במשפחה ישנו חולה בציסטיק פיברוזיס, והאם רוצה להרות. לצורך כך, מבצעים הפריה חוץ גופית.
מטרת התלמידים במעבדה לבדוק האם העובר העומד להיות מושרש ברחמה של האם בריא, נשא או חולה בציסטיק פיברוזחס.
תהליך האבחון טרום השרשה של המחלה משלב שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו PCR, חיתוך DNA באנזימי רסטריקציה, הרצת  ה DNA החתוך בג'ל- אלקטרופורזה, ושימוש במאגרים עולמיים ממוחשבים של רצפי DNA. 
השימוש באבחון טרום השרשה מעלה ומעורר שאלות אתיות שניתן לדון בהן במסגרת המעבדה או בכיתה.
המעבדה משלבת עבודה "רטובה" ועבודה מתוקשבת.
 
הורדת פרוטוקולים וחומר רקע:
 
 
ויסות גנים - אופרון הלקטוז:
בנושא אופרון הלקטוז ניתן לבצע אחד משני הניסויים הבאים:

א. מעקב אחרי הקינטיקה של ביטוי אופרון הלקטוז :
במעבדה זו התלמידים עוקבים אחר ביטוי הגנים של אופרון הלקטוז במצעים המכילים סוכרים שונים. המעקב נעשה ע"י מדידת פעילות האנזים beta galactosidase על סובסטרט מלאכותי היוצרת ריאקצית צבע. עוצמת הצבע נמדדת במכשיר ELISA. ניתן לראות במעבדה את הביטוי המבוקר ע"י לקטוז, וגם את השפעתו של הסוכר גלוקוז על ביטוי האופרון- catabolic repression.
 
הורדת פרוטוקולים וחומר רקע:
ב. זיהוי גנוטיפ של מוטנטים בגנים שונים השייכים לאופרון הלקטוז:
התלמידים מקבלים 4 זנים של E.coli:
זן הבר בו כל הגנים תקינים;
מוטנט הפגוע בגן לדכאן (רפרסור) בלבד;
מוטנט הפגוע בגן לאנזים ביתא-גלקטוזידאז בלבד;
מוטנט הפגוע בגן לפרמיאז (המחדיר את הלקטוז דרך קרום התא) בלבד.
הזנים מסומנים במספרים ועל התלמידים לזהות את הגנוטיפ של כל זן. על מנת לאפשר את הזיהוי, התלמידים מגדלים את הזנים ב-4 מצעים שונים: מצע עני, מצע עני בתוספת לקטוז, מצע עני בתוספת גלוקוז ולקטוז, ומצע עני בתוספת TMG (משרן מלאכותי החודר לתא גם בהעדר פרמיאז). לאחר ההדגרה במצעים השונים, נבדקת פעילות האנזים ביתא-גלקטוזידאז כמדד לפעילות האופרון.

הורדת פרוטוקולים וחומר רקע:
 
 
 

צרו קשר

 
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים