מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
 הקשר בין מבנה לתפקוד באנזים ליזוזים:

הצצה אל העולם המופלא של החלבונים. במהלך הפעילות יבינו התלמידים טוב יותר מהו אנזים, כיצד הוא פועל, מה תפקידן של החומצות האמיניות השונות הבונות אותו, וכיצד מתבצע המחקר בנושא הקשר בין מבנה אנזים לתיפקודו.

הפעילות כוללת שלושה חלקים:
שני חלקים של עבודה מעשית:
א. בדיקת השפעת גורמים שונים על הפעילות האנזימטית: השפעת הטמפרטורה; השפעת נוכחות חומר מחזר; השפעת נוכחות תלת-סוכר (3NAG) בריכוזים שונים. 
ב. בדיקת התנאים (pH וריכוז מלח) לגיבוש החלבון, והסתכלות על גבישי ליזוזים. 

חלק של עבודה ממוחשבת:
ג. עבודה עם תוכנה על המבנה המפוענח של החלבון (אנליזה ממוחשבת) ואינטגרציה של כל הנתונים שנלמדו עד כה: מה משותף לחומצות האמיניות הבונות את האתר הפעיל, מה במבנה החלבון מקנה לו את יציבותו, איך פועל מעכב, כיצד יכולים חלבונים שונים לבצע את אותה הפעילות, ועוד.
 
 
 
משך החלקים המעשיים: 2.5-3 שעות; משך הפעילות הממוחשבת: כשעה- שעה ורבע

הורדת פרוטוקולים וחומר רקע:

במסגרת "חבילת יום מדעים"  ניתן להגיע ליום שלם - שיחל בפעילות המעבדה וימשך בסיור ביחידה לביולוגיה מבנית של האוניברסיטה העברית. במסגרת הסיור, חוקרי המחלקה לביולוגיה מבנית וביואינפורמטיקה יתנו הסבר בסיסי על המכשור המשמש לפענוח מבנה חלבונים ועל דרך הפענוח של מבנה חלבונים.
הצעות ל"מעבדה גמישה": בתיאום מראש עם המורה, ניתן להשמיט, להוסיף או לשנות את הגורמים הנבדקים בחלק המעשי, ואת רמת ההסבר התיאורטי הניתן במעבדה. לדוגמה: ניתן לבדוק, בנוסף או במקום אחד הגורמים, את השפעת ריכוז הסובסטרט על פעילות האנזים; ניתן לבדוק את השפעת ריכוז סובסטרט בנוכחות/העדר מעכב וכו'.

 

 
מיקרוביולוגיה לנושא התא:
ניתן לבצע את המעבדה במיקרוביולוגיה כאשר הדגש הוא על מבנה ותפקוד תא החיידק. במסגרת המעבדה נבדק ההבדל בקצב התרבות תאי החיידקים בתנאים ארובים ואנארוביים; מודגמת השפעת ריכוז אוסמוטי של המצע על התרבות החיידקים; נערכת השוואה בין מבנה תאים אנימליים (תאי לחי) לתאי חיידקים; ונבדקת השפעת האנזים ליזוזים על עמידותם האוסמוטית של החיידקים.
 
הורדת פרוטוקולים:
רקע: מבנה התא, אנזימים, אוסמוזה, נשימה ארובית ואנארובית.

 
 

צרו קשר

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים