מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

הכנה לקראת המעבדה:


רקע תיאורטי:
כיוון שהעבודה במעבדות מורכבת, על התלמידים להגיע למעבדות כשהם שולטים ברקע הביולוגי הנחוץ להבנת המעבדה. לשם כך ניתן להיעזר במקורות המצוינים לכל מעבדה או ברקע התיאורטי.


הנחיות העבודה (פרוקטוקול):
כל הנחיות העבודה (פרוטוקולים) מצויות באתר.
לפני הגיעכם למעבדה, על המורה לצלם את פרוטוקול המעבדה לתלמידים. בתחילת כל מעבדה מדריכי המעבדה יעברו עם התלמידים על הפרטים הטכניים המפורטים בפרוטוקול. יחד עם זאת, רצוי לעבור על עיקרי הפרוטוקול עם התלמידים בכיתה, על מנת שיקל עליהם להתמצא בשלבים השונים של עבודת המעבדה.
 
 
 
 

צרו קשר

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים