מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
מיקרוביולוגיה:
המעבדה מתאימה הן לתלמידים הלומדים את הנושא כנושא מרחב, והן לתלמידים
שלומדים ע"פ תוכנית מוט"ב או אינם לומדים מיקרוביולוגיה כנושא מרחב.
 
מיקרוביולוגיה מרחב:
במעבדה זו התלמידים עוקבים אחר גידול תרביות של חיידקים, ולומדים מהם שלבי גידול תרבית החיידקים (עקום גידול). כל התלמידים בודקים את השפעת הטמפרטורה על קצב גידול החיידקים, וכל קבוצת תלמידים בודקת בנוסף, את השפעתם של גורמים שונים על קצב ושיעור התרבות החיידקים: השפעת ריכוז המלח במצע; השפעת ריכוז החמצן במצע; השפעת חומרים אנטיביוטיים שונים כמו פניצילין (אמפיצילין), כלורמפניקול וסטרפטומיצין.

במהלך המעבדה מתוודעים ומתנסים התלמידים במגוון שיטות במיקרוביולוגיה:

1. הכרת סוגי מצעים, מצע מוצק לעומת מצע נוזלי, לגידול תרביות חיידקים.

2. מעקב אחרי התרבות חיידקים באמצעות מדידת עכירות התרבית בספקטרופוטומטר.

3. מדידת מספר החיידקים החיים באמצעות ספירה חיה. שיטה זו כוללת ביצוע מיהולים עשרוניים של החיידקים וזריעתם ע"ג פלטות מצע מוצק (אגר).

4. הסתכלות מיקרוסקופית בחיידקים, והשוואתם לתאים אנימליים (תאי לחי).

5. צביעת גראם

רקע: "פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה", ברנהולץ, פלד ווינקלר, 2001, עמ' 58-63, 148-154.

הורדת פרוטוקולים וחומר רקע:
 
 
 
עיבוד לחקר: ניתן לבצע מעבדה זו כמעבדת חקר.
הכנה בכיתה: התלמידים ילמדו את הרקע לנושא בכיתה. לאחר מכן, התלמידים יתחלקו לקבוצות של שלושה תלמידים בכל קבוצה. בהנחיית המורה, כל קבוצה תנסח שאלת מחקר הקשורה להשפעת חלק מתנאי הגידול על התרבות חיידקים, ותתכנן את הניסוי המתאים לבחינת השאלה. לאחר בדיקת תוכניות הניסוי של תלמידיו, המורה יעביר אלינו את רשימת הגורמים שהתלמידים מעונינים לבדוק, ואנו נכין את המעבדה על פי ההזמנה מראש .ניתן להעזר במסמך "התנאים והשפעתם" לצורך תיכנון וסיכום הנסויים.
כיוון שהתלמידים אינם מכירים שיטות במיקרוביולוגיה, בפרוטקול המצורף, ישנן הנחיות טכניות המפרטות את אופן ביצוע הניסוי.
 
הורדת פרוטוקולים:
 
 


לתלמידים שאינם לומדים מיקרוביולוגיה כנושא נפרד:
 
התאמת המעבדה לתלמידי מוט"ב:

התאמת המעבדה לנושא אקולוגיה:
ניתן לבצע את המעבדה כאשר הדגש במעבדה הוא אקולוגי. בווריאציה זו ביצוע המעבדה פשוט יותר: המעקב אחרי התרבות החיידקים נעשה רק ע"י מדידת שינויים בעכירות התרבית, ללא ספירה חיה.
במתן דגש אקולוגי, החיידקים בתרבית מייצגים אוכלוסייה, והמעבדה מתמקדת בחקר השפעת גורמים אביוטים וביוטים על קצב התרבות אוכלוסיית החיידקים. כמו כן נבדקת אוכלוסיית החיידקים בסביבתנו - באוויר, במים וע"ג העור. בנוסף, בהזמנה מראש, ניתן לבדוק יחסי גומלין אללופתיים בין מיקרואורגניזמים מפרישי אנטיביוטיקה ומיקרואורגניזמים אחרים בקרקע.
 
הורדת פרוטוקולים:
רקע: אוכלוסיה, התרבות אוכלוסייה, תנאים ביוטיים, תנאים אביוטיים, אללופתיה.
 
התאמת המעבדה לנושא התא:
ניתן לבצע את המעבדה כאשר הדגש הוא נושא התא. במסגרת זו מדגימה המעבדה את ההבדל בקצב התרבות חיידקים בתנאים ארובים ואנארוביים; מודגמת השפעת ריכוז אוסמוטי של המצע על התרבות החיידקים; נערכת השוואה בין תאים אנימליים (תאי לחי) לתאי חיידקים; ונבדקת השפעת האנזים ליזוזים על עמידותם האוסמוטית של החיידקים.
 
הורדת פרוטוקולים:
רקע: מבנה התא, אנזימים, אוסמוזה, נשימה ארובית ואנארובית.
 
 
 

צרו קשר

 
 
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים