מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

הנחיות כלליות:
 
בחירת המעבדה: במעבדות בלמונטה ישנן מעבדות במגוון נושאים הקשורים לתוכנית הלימודים.
בתפריט השמאלי של המסך, פירוט הנושאים והמעבדות.
ב
כל עמוד, ישנו  הסבר קצר על אופי הפעילות, קישור לפרוטוקול המעבדה וקישור לחומרי רקע שונים.
על המורה להוריד את הפרוטקול המתאים מהאתר ולצלמו לתלמידיו. רצוי להפנות את התלמידים לחומרי הרקע המומלצים לפני כל מעבדה.
 
מהי מסגרת הפעילות? ראה "מסגרת הפעילות"
 
כיצד להכין התלמידים למעבדה? ראה "הכנה למעבדה"
 
 משך הפעילויות: משך כל פעילות - מעבדה הוא כ- 4 שעות.

 

נשמח לשמוע מכם, המורים, הערות והארות לגבי המעבדות המוצעות במרכז. כמו כן יתקבלו בברכה נושאים רצויים לפיתוח מעבדות חדשות.
 
 
 
 
 

צרו קשר

 
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים