מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
 
אקולוגיה:
 
  
מיקרוביולוגיה לנושא  אקולוגיה:
המעבדה מתמקדת בחקר השפעת גורמים אביוטים וביוטים על קצב התרבות אוכלוסיית חיידקים. במעבדה נערך מעקב אחרי התרבות אוכלוסיית חיידקים ע"י מדידת שינויים בעכירות התרבית בלבד (ללא ספירה חיה).  כמו כן נבדקת אוכלוסיית החיידקים בסביבתנו - באוויר, במים וע"ג העור. בנוסף, בהזמנה מראש, ניתן לבדוק יחסי גומלין אללופתיים בין מיקרואורגניזמים מפרישי אנטיביוטיקה ומיקרואורגניזמים אחרים בקרקע.
 
הורדת פרוטוקולים:
 
רקע: אוכלוסיה, התרבות אוכלוסייה, תנאים ביוטיים, תנאים אביוטיים, אללופתיה. ניתן להעזר ב"רקע תיאורטי" לנושא מיקרוביולוגיה מרחב).
 
 
עזרה בביוחקר, ביוטופ וביודע:
 
 

סיורים אקולוגיים:[לא יתקיים בשנה"ל תשע"ד]
ניתןלצאת לסיורים מודרכים בבית גידול יבשתי (החורשה האקולוגית בגבעת רם) ו/או בבית גידול מימי (בריכות בגן הבוטאני בגבעת רם). במהלך הסיור נערך בשטח ניטור של גורמים אביוטים וביוטים. חלק מןהממצאים הביוטיים נאספים בשטח ומובאים לבדיקה נוספת במעבדות בלמונטה.

 

צרו קשר

 
 
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים