מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

סיוע בביצוע ניסויים לעבודות ביוחקר וביוטק:  

מעבדות בלמונטה פתוחות בשעות הבוקר ואחר הצהריים לביצוע ניסויים על פי הזמנה.
 
ניתן לבצע במעבדות בלמונטה  ביודע או ביוטק בנושאים הנגזרים מנושאי המעבדות הרגילות המתקיימות במעבדות בלמונטה, ובנושאים רבים ומגוונים נוספים בתחום המיקרוביולוגיה, הגנטיקה, טרופיזם והשפעת הורמונים בצמחים ועוד.
 
 
מהלך העבודה בביוחקר בבלמונטה: ביצוע הביוחקר ישלב הכנה מוקדמת של התלמידים ע"י המורה בכיתה, לימוד טכניקות וביצוע הניסויים במעבדות בלמונטה וסיכום העבודה בכיתה. 

בחירת הנושאים לביוחקר תעשה ע"י המורה בתיאום עם מעבדות בלמונטה.  במסגרת הנושאים הנבחרים, תחקור כל קבוצת תלמידים שאלה שונה. לאחר שילמדו את הרקע לנושא בהנחיית המורה, כל קבוצת תלמידים תנסח שאלת מחקר ותתכנן ניסוי לבחינת שאלת המחקר. לאחר בדיקת תוכניות הניסוי של תלמידיו ויעוץ בנושא טכניקות העבודה איתנו, המורה יעביר אלינו את רשימת הנושאים ואת הפרוטוקולים המתאימים עד שבוע לפני המעבדה, ואנו נכין את המעבדה, בהתאם להזמנת המורה.
ניתן להגיע עם כיתה שלמה, כאשר כל קבוצה מבצעת פרוטוקול/ניסוי  שונה. מינימום תלמידים שיכול להגיע למפגש ביוחקר הוא 6 תלמידים. ליווי של המורה הכרחי, שכן הדבר ימנע צורך בחזרות מיותרות על ניסויים שלא בוצעו כראוי.
 
 
 
כל הציוד המשמש במעבדות בלמונטה עומד לרשות התלמידים המבצעים עבודת חקר במעבדות בלמונטה: ספקטרופוטומטרים, ציוד וחומרים לביצוע מעקב אחר התרבות חיידקים, ציוד וחומרים לביצוע ניסויים בגנטיקה מולקולרית (טרנספורמציה; אופרון הלקטוז ועוד), מנורת UV למוטגנזה, צנטרפוגות ועוד.
 
 
 
להזכירכם – מעבדות בלמונטה פועלות גם בזמן חופשות בתיה"ס.
 
 
במעבדות בלמונטה ישנה אפשרות לבצע מיצויים והפרדות של פיגמנטים שונים מחומר צמחי. פירוט השיטות למיצוי והפרדה של פיגמנטים מצמחים
 
 
 

 

צרו קשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים