מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
מדעי הצמח: פוטוסינתזה ושיטות למיצוי פגמנטים מצמחים:
 
פוטוסינתזה:
 
פוטוסינתזה - ריאקצית היל:
ריאקצית היל נקראת ע"ש החוקר רוברט היל אשר מצא שכאשר מספקים לכלורופלסטים מבודדים חומר מחמצן שישמש כקולט אלקטרונים, מתקבל שחרור של חמצן מולקולרי בזמן הארה. ריאקציה זו מאפשרת מעקב אחרי חלק מ "שלב האור" בפוטוסינתזה.
במסגרת פעילות המעבדה, התלמידים בודקים כיצד ריכוז הכלורופלסטים, עוצמת ההארה, אורך הגל, והטמפרטורה משפיעים על קצב ריאקצית היל בכלורופלסטים מבודדים.
ביצוע ריאקצית היל בכלורופלסטים מבודדים נעשה במעבדה בנוכחות חומר מחמצן (DCPIP) שצבעו כחול. חיזור ה-DCPIP גורם לו לאבד את צבעו, והדבר מאפשר לעקוב אחרי קצב ריאקצית היל ע"י מעקב אחרי קצב שינוי הצבע במערכת הריאקציה, בעזרת ספקטרופוטומטר.
המעבדה מדגימה באופן חזותי פשוט וברור את "שלב האור" בפוטוסינתזה, ואת השפעת הגורמים השונים על קצב פעילות הכלורופלסטים. הרקע התיאורטי הניתן לפעילות המעבדה יכול לנוע מרמה גבוהה מאוד הכוללת התייחסות לכל שלבי הריאקציה בפירטי פרטים, ועד לרמה בסיסית, בה יש תיאור עקרוני וכללי (יותר אינטואיטיבי) של התוצאות. כל זאת,בהתאם לרמת הכיתה ולדרישות המורה.
  
הורדת פרוטוקולים וחומר רקע:
 
עיבוד לחקר:  מעבדה זו מתאימה מאוד גם לביצוע כמעבדת חקר.
קבוצות של תלמידים המעוניינים לבצע חקר בנושא פוטוסינתזה, יכולים להיעזר בפרוטוקול הקיים. התלמידים יכולים לקבל כלורופלסטים מוכנים או לקבל מאיתנו פרוטוקול להפקת כלורופלסטים, ולהפיק הכלורופלסטים בעצמם, לפני הגיעם למעבדה.  לאחר שילמדו את הרקע לנושא, ובהנחיית המורה, כל קבוצת תלמידים תנסח שאלת מחקר ותתכנן ניסוי בו תבחן את שאלת המחקר. לאחר בדיקת תוכניות הניסוי של תלמידיו, המורה יעביר אלינו את רשימת הגורמים שהתלמידים מעוניינים לבדוק, ואנו נכין את המעבדה, בהתאם להזמנת המורה.
חקר לתלמידי כיתות ט':
ניתן לבצע את המעבדה כמעבדת חקר כיתתי. המעבדה תחולק לשני חלקים: בחלק הראשון (כשעתיים) תעשה היכרות עם מערכת הניסוי וציוד המעבדה ויבדקו השפעת גורם אחד או שניים. לסיום חלקה הראשון של המעבדה  ולאחר שהכירו את המערכת, כל קבוצת תלמידים תוכל לתכנן ניסוי בו תבדק השפעתו של גורם אחר ע"פ בחירתם. בחלקה השני של המעבדה  (כשעתיים) יבצעו התלמידים את הניסוי שתכננו, ויאספו נתונים.
ידע מוקדם: רצוי שהתלמידים ידונו בכיתה בנושא הפוטוסינתזה והגורמים המשפיעים על התהליך, לפני הגיעם למעבדה.
 
פרוטוקול המעבדה :המורה בשיתוף איתנו יחליט אילו חלקים מתוך הפרוטוקול יבוצעו במעבדה.
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים