מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

מדעי החיים

 
 
תוכניות במדעי החיים:
 
במעבדות בלמונטה אנו מציעים מגוון מעבדות  לכיתות ט' עד יב', המאפשרות למורים להמחיש חלקים מתוכנית הלימודים שאינם ניתנים להמחשה במעבדות בית הספר ולהעניק לתלמידים חוויה חיובית של עיסוק במדע בכלל ובביולוגיה בפרט. לשם כך אנו משתמשים בציוד הנמצא בדרך כלל רק במעבדות אוניברסיטאיות. העיסוק בהבנת הנעשה במעבדה ובניתוח התוצאות מאפשר הבנה מעמיקה יותר והפנמה של חומר הלימוד. מאידך, אנו משתדלים לא להזניח את הפן החווייתי שבמעבדה, ולהציע מעבדות בנושאים "חמים".
 
במעבדות בלמונטה ישנו מגוון ומספר רב של פעילויות לתלמידי החטיבה העליונה המופיעים באתר בהתאם לנושאי הלימוד בביולוגיה לתלמידי החטיבה העליונה. כמו כן ישנן מספר מעבדות המתאימות לתלמידי חטיבת הביניים.
 
 
 

צרו קשר

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים