מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
תוכנית החקר לכיתות ט':
 
 
 אנו שמחים להודיע שגם בשנת הלימודים תשע"ה תוכלנה קבוצות תלמידים מירושלים והמחוז להגיע לבצע מעבדות הכנה לחקר ט'.
 
מסלולי החקר:
 
מסלול החקר הכתתי - במסגרת זו, תגיע הכתה עם המורה למפגש אחד, לפעילות פותחת חקר. במפגש זה תבצע הכתה ניסוי חקר בנושא שיבחר ע"י המורה מתוך רשימה הכוללת נושאי חקר המפורטים בהמשך משלושה תחומים: ביולוגיה, כימיה ופיסיקה. כיתות מצטינים תוכלנה להגיע לשני מפגשים: מפגש ראשון לימוד שיטות בתחום שיבחר ומפגש שני בו יבוצעו ניסויים שתוכננו ע"י המורה ותלמידיו באותו נושא.
 
מסלול המצוינות - במסגרת זו תגענה קבוצות נבחרות של תלמידים מבתי הספר לפעילות חקר פתוח בנושאים שונים שיועלו ע"י התלמידים. קבוצות אלה תגענה למספר מפגשים עפ"י הצורך בימים ייעודיים ("ימים פתוחים לחקר") שיקבעו מראש וילוו בכל שלבי החקר המדעי ע"י צוות מרכז בלמונטה.
הרשמה לפעילויות
לתיאום מועדים לפעילות החקר יש להתקשר לגב' רוחמה ארגמן טל. 02-6584161 או לשלוח הטופס למייל belmonte@savion.huji.ac.il
 
  
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים