מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

תוכנית לחט"ב

היכרות עם המדעים.        

 

    טופס הזמנת פעילות הכרות לכיתות ט'        
 
 
 
במסגרת הנסיון לעודד בחירה במקצועות המדעים, מתקצב מנח"י פעילויות היכרות עם המדעים, המיועדות לכתות ט' במעבדות בלמונטה. פעילות ההיכרות כוללת שלושה מפגשי חובה בפיסיקה, ביולוגיה, וכימיה לכל כיתה. ניתן להעשיר את הפעילות  במפגש נוסף בכל אחד מהתחומים הראשיים. כל כתה המבצעת את התוכנית מחוייבת לבצע את כל המפגשים, ומומלץ לקבוע פעילויות בתחילת השנה, מאחר והמכסה מצומצמת.        
 
 
 
פעילות ההיכרות עם הפיסיקה כוללת :מעבדה באופטיקה,בה חוקרים התלמידים התנהגויות שונות של האור. מעבדה בחשמל,בהיכירו התלמידיםתכונות חשמל סטאטי ויתנסו בהתנהגויות של זרם חשמלי במעגל זרם ישר. סדרת הדגמות מעוררותסקרנותהקושרות את מושג הלחץ לתופעות פיסיקאליות בחיי היום יום.        
 
 
 
פעילות ההיכרות עם הכימיה כוללת :במסגרת מעבדות ההיכרות קיימות מספר אפשרויות: היכרות עם הכימיה, ניסוי העוסק סביב השאלה מהי תגובה כימית ומהם הסימנים המעידים על התרחשותה, כולל סדרה של תגובות כימיות, עבודה עם חומצות ובסיסים והכנת גן כימי. מצבי צבירה, ניסוי העוסק במעברים בין מצבי הצבירה השונים, כולל זיקוק, עבודה עם זכוכית ועבודה עם חנקן נוזלי להכנת גלידה טעימה. זיהום אויר, ניסוי העוסק בקישור בין תחום הכימיה לנושא איכות הסביבה. הניסוי כולל מערכת הדמייה ש גשם חומצי- תוך שימתדגש על נושא חומצות ובסיסבים. בניסוי מודגמת פעולתו של ממירקטליטי הכוללת עבודה עם אמפולות מיחדות לזיהוי גזים.        
 
 
 
פעילות ההיכרות עם הביולוגיה כוללת : פעילויות מעבדה מגוונות. מטרת הפעילותהיאלהכיר לתלמידים את מגוון רמות הארגון בהן עוסקת הביולוגיה בדרך חוויתית ומעניינת. במהלך הפעילות התלמידים עוסקים בפעילויותברמת המולקולה (בידוד DNA; פעילות אנזים), דרך רמת התא (מיקרוסקופיה) ועד לרמת האורגניזם השלם וחברה.    פרוטוקול המעבדה  בביולוגיה      

 

   

 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים