מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

בשנה"ל תשע"ד לא יתקיימו סיורים אקולוגים

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים