מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה

מחנות מדע

מחנות קיץ למדע:
בחופשת הקיץ מתקיימים במעבדות בלמונטה מחנות קיץ מדעיים לבוגרי כיתה ט' וי': מחנות יומיים ומחנות עם לינה לתלמידים מכל רחבי הארץ, בנושא זיהוי פלילי, תזונה ורובוטיקה. תוכנית המחנות כוללת פעילויות מעבדה בתחומי מדע מגוונים: ביולוגיה, כימיה ופיסיקה, ובנושא הרובוטיקה. בנוסף לפעילות המדעית משתתפים התלמידים בפעילויות חברתית, ובסיורים. במחנות עם לינה התלמידים לנים בבית ברטר, הצמוד למעבדות בלמונטה.
 
בקיץ 2014 יתקיימו מחנות יומיים בנושאים הבאים:
 
 
טופס הרשמה למחנה/ות
 
 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים